ВАКАНТНА ПОСАДА ЗАВIДУВАЧА ХУДОЖНЬО-ПОСТАНОВОЧНОЮ ЧАСТИНОЮ

Комунальний заклад культури

«Дніпровський драматичний молодіжний театр «Віримо!»

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 5

згідно із положенням ст.21 Закону України «Про культуру» формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу закладів культури здійснюється на конкурсній основі; відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 06.09.2013 № 851, із змінами внесеними наказом Міністерства культури України від 17.11.2014 № 991 (текст Порядку розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства культури  України http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/384716)

 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 

  1. Завідувач художньо – постановочною частиною ( чоловік, віком до 45 років ) – 1 посада

     

    Кваліфікаційні вимоги
    Повна вища або базова освіта відповідного напряму, стаж роботи не менше 5 років за фахом.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.
Повинен знати:організацію творчо-виробничого процесу; техніку і технологію виготовлення декорацій, меблів, реквізиту, тощо; властивості та специфіку фактури матеріалів, що застосовуються у театральному виробництві; облаштування і технічні можливості сцени; правила зберігання і транспортування декорацій; досвід роботи українських і світових закладів у галузі декораційного мистецтва, театральної техніки і технології; специфіку творчої роботи;  правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Бажано: претенденти на участь в конкурсі мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, почесного звання, характеристики, рекомендації.
 

Адреса, за якою подаються документи: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 5 (за попередньою домовленістю по телефону 0634572744)

Кінцевий строк прийняття документів: 27.10.2017р.


Перелік документів, що подаються претендентами для участі у конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення:


Дата і місце проведення конкурсу: 31.10.2017 р.; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 5
Конкурс проводиться в один день у два етапи:

           (початок реєстрації – об 10:30).

 


Оформлені неналежним чином документи до розгляду не приймаються.

Для довідок: т/ф 0634572744 ,  teatr@verim.dp.ua